Home Page Image

 
 


Välkommen till Djurgårdens IF Alliansförening

Djurgårdens IF ombildades 1991 till en alliansförening, där samtliga idrotter fick bilda egna föreningar, med eget ekonomiskt och sportsligt ansvar. Alliansföreningen är ett gemensamt forum för alla DIF föreningar. Den arbetar för alla föreningarna och strävar efter att följa deras verksamhet. Det är i den enskilda föreningen som idrotten får sin form och utveckling. Ansvaret för varumärkets användande och utveckling ligger på Alliansföreningen.

En överblick

Under det gemensamma varumärket Djurgårdens IF bedriver 18 föreningar sin idrottsliga verksamhet, både elitverksamhet och breddsatsningar. Den samlade erfarenheten på ledarsidan är enorm för att inte tala om de kvalitativa och kvantitativa insatser som görs. Elitverksamhet och breddidrott samverkar och behöver varandra för sin utveckling.

Lokaler

Alliansen har utvecklat sina lokaler i Sofiatornet och det har blivit uppskattat både av våra föreningar som nyttjar det till styrelsemöten och fester samt fotbollens sponsorverksamhet som bjuder in sponsorer till lokalerna vid hemmamatcher.

 

NYHETER

2009-03-23
Årsmötet är nu över och den nya styrelsen är vald.

      Producerad av: Wijkström Media